ASİSTAN ODALARI
 
07.10.2021 - 13.20-14.20

Antalya 2 Salonu
Asistan Odası 1: SFT Yorumlaması
Konuşmacı:
Sevinç Sarınç Ulaşlı

 
 
08.10.2021 - 13.20-14.20

Antalya 2 Salonu
Asistan Odası 2: Toraks BT'de Temel Paternler
Konuşmacı:
Çağlar Uzun

 
 
09.10.2021 - 13.20-14.20

Antalya 2 Salonu
Asistan Odası 3: Temel Bronkoskopi
Konuşmacı:
Cantürk Taşçı