KURULLAR
UASK 2021 Kongre Komitesi
 
Kongre Başkanı

Aydın ÇİLEDAĞ, Ankara

Kongre Bilimsel Komite
Başkanı

Muhammed Emin AKKOYUNLU, İstanbul

 
Kongre Sekreteri

Özlem ERÇEN DİKEN, Adana

Kongre Bilimsel Program
Sorumlusu

Nurhan SARIOĞLU, Balıkesir

Kongre Bildiri ve
Poster Sorumlusu

Bünyamin SERTOĞULLARINDAN, İzmir

 
Kongre Mali Sekreteri

Murat KIYIK, İstanbul

Kongre Dış İlişkiler
Sorumlusu

Celal Buğra SEZEN, İstanbul

Kongre Basın İlişkileri
Sorumlusu

Özge AYDIN GÜÇLÜ, Bursa

Kongre Sosyal Program
Sorumlusu

Fatma Merve TEPETAM, İstanbul


ULUSLARARASI BİLİMSEL KURUL ÜYELERİ (Soyadı sıralamasına göre)
Abhinav Agrawal,
North Shore University Hospital, New York, USA
Cezmi Akdiş,
Swiss Institute of Allergy and Asthma Research, Switzerland
Remzi Bağ,
University of Chicago Medicine, USA
Mehmet Bayram,
Çevre ve Meslek Hastalıkları Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Eihab Bedawi,
The Oxford University, UK
Servet Bölükbaş,
Department of Thoracic Surgery, Kliniken Essen-Mitte, Essen, Germany
Yılmaz Bülbül,
Akciğer Enfeksiyonları ve Tüberküloz Bilim Kurulu Başkanı, Trabzon, Türkiye
Erdoğan Çetinkaya,
Girişimsel Pulmonoloji Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Halit Çınarka,
Sağlık Politikaları Bilim Kurulu Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul Türkiye
Erhan Dinçer,
University of Minnesota, USA
Ralf Eberhardt,
Heidelberg University Hospital, Germany
Ahmet Emin Erbaycu,
Torasik Onkoloji Bilim Kurulu Başkanı, İzmir, Türkiye
Hasan Hafizi,
Tirana University Hospital, Albania
Kyle Hogarth,
The University of Chicago Medicine, USA
İlhan İnci,
Universitätsspital, Switzerland
Mehmet Karadağ,
Uykuda Solunum Bozuklukları Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Ayşegül Karalezli,
Tütün Bilim Kurulu Başkanı, Ankara, Türkiye
Akın Kaya,
Yoğun Bakım Bilim Kurulu Başkanı, Ankara, Türkiye
Stavros Konstantinides,
University Medical Center Mainz, Germany
Gamze Kırkıl,
İnterstisyel Akciğer Hastalıklar Bilim Kurulu Başkanı, Elazığ, Türkiye
Muzaffer Metin,
Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Gökhan Mutlu,
The University of Chicago Medicine, USA
Septimiu Murgu,
The University of Chicago Medicine, USA
Özlem Oruç,
Pulmoner Rehabilitasyon ve Palyatif Bakım Bilim Kurulu Başkanı, İstanbul, Türkiye
Tevfik Özlü,
KOAH Bilim Kurulu Başkanı, Trabzon, Türkiye
Ramon Rami Porta,
University of Mutua Terrassa, Spain
Najib Rahman,
University of Oxford, Oxford, UK
Diego Gonzalez Rivas,
Coruña University Hospital, Spain
Nurhan Sarıoğlu,
Astım ve Allerji-İmmünoloji Bilim Kurulu Başkanı, Balıkesir, Türkiye
Ömer Şenbaklavacı,
University Medical Centre Freiburg, New Castle, UK
Nuri Tutar,
Pulmoner Vasküler Hastalıklar Bilim Kurulu Başkanı, Kayseri, Türkiye
Johann Christian Virchow,
University of Rostock, Germany
ASYOD Yönetim Kurulu
Erdoğan Çetinkaya,
Başkan
Ahmet Emin Erbaycu,
Başkan Yardımcısı
Özlem Erçen Diken,
Genel Sekreter
Halit Çınarka,
Sayman
Tevfik Özlü,
Üye
Mehmet Karadağ,
Üye
Akın Kaya,
Üye
Muzaffer Metin,
Üye
Nuri Tutar,
Üye
M. Emin Akkoyunlu,
Üye
Dildar Duman,
Üye
Nurhan Sarıoğlu,
Üye
Gülistan Karadeniz,
Üye