KURSLAR (10 Ekim 2021)
Kongre Kursları – 10 Ekim 2021, Pazar
  • UASK 2021 Kongre kursları; 10 Ekim 2021, Pazar günü 08.45-12.30 saatleri arasında eşzamanlı olarak SADECE FİZİKİ KONGRE KAYDI yaptıran hekimlerin katılımları ile düzenlenecektir. (Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi Eğitim Programı hariçtir.)
  • Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi Eğitim Programı ise ONLINE olarak düzenlenecek olup, eğitim öncesi S.B. Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Dairesi Başkanlığı’nın belirlediği prosedürleri tamamlayan katılımcılara özel ayrı bir bağlantı linki ve şifresi paylaşılacaktır.
  • Kurs kayıtları sınırlı sayıda alınacaktır. Kurs katılım talepleri için mutlaka aşağıdaki kayıt formunun doldurulması ve gönderilmesi gerekmektedir. Her katılımcı sadece 1 adet kurs tercihi yapabilir. Kurs tercihini değiştirmek isteyen hekimler en geç 1 Ekim 2021, Cuma gününe kadar info@uask2021.com mail adresine kurs değişiklik taleplerini yazılı olarak iletmeleri gerekmektedir.

İstanbul 3 Salonu
08.45-12.30 KURS 1: ASTIM TANI VE TEDAVİ KURSU 2021
Kurs Başkanları: Nurhan Sarıoğlu, Fatma Merve Tepetam
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Astıma Tanısal Yaklaşım
Konuşmacı: Füsun Şahin
09.30-10.00 Alerji Testleri ve Yorumlanması
Konuşmacı: Fatma Merve Tepetam
10.00-10.30 Astımda Güncel Tedavi
Konuşmacı: Nurhan Sarıoğlu
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Astımda İmmünoterapinin Yeri
Konuşmacı: Şadan Soyyiğit
11.30-12.00 Ağır Astımda Fenotiplere Göre Tedavi
Konuşmacı: Arzu Didem Yalçın
12.00-12.30 Pratik Olgu Tartışmaları
Konuşmacı: Dane Ediger

 

İstanbul 2 Salonu
08.45-12.30 KURS 2: MEKANİK VENTİLASYON KURSU
Kurs Başkanları: Turgut Teke, Aydın Çiledağ
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 NIMV Uygulamaları
Konuşmacı: Asiye Yavuz
09.30-10.00 HFO Uygulamaları
Konuşmacı: Aslıhan Gürün Kaya
10.00-10.30 Hipoksik Hastada MV Yönetimi
Konuşmacı: Mehtap Pehlivanlar Küçük
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Hiperkapnik Hastada Mekanik Ventilasyon Yönetimi
Konuşmacı: Cenk Kıraklı
11.30-12.00 Weaning Yönetimi
Konuşmacı: Aziz Gümüş
12.00-12.30 Evde Mekanik Ventilasyon Uygulamaları
Konuşmacı: Gökay Güngör

 

İstanbul 1 Salonu
08.45-12.30 KURS 3: İLERİ VATS KURSU
Kurs Başkanları: Onur Genç, Tamer Okay
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 VATS ile Yapılan Akciğer Kanseri Rezeksiyonları: Lobektomi ve Segmentektomi
Konuşmacı: Celal Buğra Sezen
09.30-10.00 İleri Düzey VATS: Göğüs Duvarı, Sleeve Rezeksiyon, Pnömonektomi
Konuşmacı: Kenan Can Ceylan
10.00-10.30 VATS Timektomi: Timoma, MG Cerrahisi
Konuşmacı: Berker Özkan
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Benign Akciğer Hastalıklarında Rezeksiyonlar
Konuşmacı: Volkan Baysungur
11.30-12.00 VATS Özefagus Rezeksiyonları
Konuşmacı: Atilla Eroğlu
12.00-12.30 VATS Komplikasyon Yönetimi
Konuşmacı: Akif Turna

 

Antalya 2 Salonu
08.45-12.30 KURS 4: MULTİDİSİPLİNER İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI KURSU
Kurs Başkanları: Gamze Kırkıl, Dildar Duman
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Toraks HRCT'de İnterstisyel Akciğer Hastalıkları İpuçları
Konuşmacı: Recep Savaş
09.30-10.00 Tanıda Girişimsel İşlemler
Konuşmacı: Sinem İliaz
10.00-10.30 İPF mi, NSİP mi?
Konuşmacı: Ceyda Anar
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Romatolojik Hastalık Akciğer Tutulumu
Konuşmacı: Cemal Bes
11.30-12.00 Hipersensitivite Pnömonisi
Konuşmacı: Dildar Duman
12.00-12.30 Radyolojik Olgu Örnekleri
Konuşmacı: Başak Gülpınar

 

Antalya 1 Salonu
08.45-12.30 KURS 5: GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ KURSU
Kurs Başkanları: Mehmet Akif Özgül, Cantürk Taşçı
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Bronkoskopik İşlemler (Lavaj, Biyopsi, TBİA)
Konuşmacı: Güler Özgül
09.30-10.00 Endobronşiyal Ultrasonografi
Konuşmacı: Ersin Günay
10.00-10.30 Transbronşiyal Biyopsi (Konvansiyonel ve Kriyo)
Konuşmacı: Erdoğan Çetinkaya
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 KOAH'ta Bronkoskopik Tedaviler
Konuşmacı: Deniz Doğan
11.30-12.00 Endobronşiyal Tedaviler
Konuşmacı: Mehmet Akif Özgül
12.00-12.30 Periferik Lezyonlara Bronkoskopik Yaklaşım
Konuşmacı: Onur Fevzi Erer

 

Maksim Salonu
08.45-12.30 KURS 6: AKCİĞER KANSERİ TANI VE TEDAVİ KURSU 2021
Kurs Başkanları: Ahmet Emin Erbaycu, Muzaffer Metin
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Tanı Yöntemleri ve Evreleme
Konuşmacı: Sibel Yurt
09.30-10.00 Patoloji ve Moleküler Analizler
Konuşmacı: Halide Nur Ürer
10.00-10.30 Erken Evre Akciğer Kanserinde SBRT
Konuşmacı: Hale Başak Çağlar
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Lokal İleri Hastalıkta Cerrahi Tedavi
Konuşmacı: Ahmet Üçvet
11.30-12.00 İleri Evrede Tedavi
Konuşmacı: Berna Kömürcüoğlu
12.00-12.30 Destek Tedavisi
Konuşmacı: Sibel Arınç

 

İzmir 1 Salonu
08.45-12.30 KURS 7: PULMONER HİPERTANSİYON KURSU
Kurs Başkanları: Sevinç Sarınç Ulaşlı, Elif Yılmazer Uçar
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Pulmoner Hipertansiyon; Epidemiyoloji, Tanımlama ve Sınıflama
Konuşmacı: Nagihan Durmuş Koçak
09.30-10.00 EKO ve Kateter Uygulamaları
Konuşmacı: Cihangir Kaymaz
10.00-10.30 Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı: Sevinç Sarınç Ulaşlı
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Sol Kalp Hastalığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı: Tamer Sayın
11.30-12.00 Akciğer Hastalığına Bağlı Pulmoner Hipertansiyon Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı: Selvi Asker
12.00-12.30 KTEPH Tanı ve Tedavisi
Konuşmacı: Elif Tanrıverdi

 

İzmir 2 Salonu
08.45-12.30 KURS 8: TORASİK USG KURSU
Kurs Başkanları: Evren Üstüner, Sevda Şener Cömert
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Temel Ultrason Prensipleri ve Toraksın Sonografik Anatomisi
Konuşmacı: Evren Üstüner
09.30-10.00 Plevra ve Göğüs Duvarı Patolojilerinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Sevda Şener Cömert
10.00-10.30 Parankimal Patolojilerin Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Sevda Şener Cömert
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Diyafram ve Hareketlerinin Değerlendirilmesi
Konuşmacı: Aslıhan Gürün Kaya
11.30-12.00 Yoğun Bakım Hastasında Toraks USG
Konuşmacı: Aslıhan Yalçın
12.00-12.30 Ultrason Eşliğinde Girişimsel İşlemlerin Uygulanması
Konuşmacı: Evren Üstüner

 

Kastamonu Salonu
08.45-12.00 KURS 9: EVDE UYKU TESTİ VE TEDAVİSİ KURSU
Kurs Başkanları: Mehmet Karadağ, Muhammed Emin Akkoyunlu
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 Polisomnografi (Tanım, Endikasyonlar, Yöntemler)
Konuşmacı: Özge Aydın Güçlü
09.30-10.00 Tip III Cihazlarla Evde Uyku Kayıtları
Konuşmacı: Asiye Kanbay
10.00-10.30 Evde PAP Titrasyonu
Konuşmacı: Yavuz Selim İntepe
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 OSAS’da Cihaz Seçimi ve Öneriler
Konuşmacı: Hüseyin Lakadamyalı
11.30-12.00 PAP Cihazları (Pratik Eğitim)
Konuşmacı: Sema Saraç, Yılmaz Bülbül

 

Mardin Salonu
08.45-12.30 KURS 10: BİYOİSTATİSTİK KURSU
Kurs Başkanları: Kürşad Nuri Baydili, Selman Aktaş
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.30 SPSS 25’te Değişken Tanımlama ve Veri Giriş İşlemleri
Konuşmacı: Kürşad Nuri Baydili
09.30-10.00 SPSS 25'te Verileri Düzenleme
Konuşmacı: Selman Aktaş
10.00-10.30 Tanımlayıcı İstatistikler ve Normallik Testleri
Konuşmacı: Kürşad Nuri Baydili
10.30-11.00 Çay-Kahve Arası
11.00-11.30 Hipotez Testleri ve Kullanım Alanları
Konuşmacı: Kürşad Nuri Baydili
11.30-12.00 Post-Hoc Yöntemler
Konuşmacı: Selman Aktaş
12.00-12.30 Çoklu Regresyon Analizi, Lojistik Regresyon Analizi
Konuşmacı: Kürşad Nuri Baydili

 

Online Salon
08.45-17.30 KURS 11: TÜTÜN KONTROLÜ ve SİGARA BAĞIMLILIĞI TEDAVİSİ EĞİTİM PROGRAMI
Kurs Başkanları: Ayşegül Karalezli, Funda Öztuna
Kurs Sekreteri: Özlem Erçen Diken
Oturum 1
Oturum Başkanı: Ayşegül Karalezli
08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme
09.00-09.20 Türkiye’de Tütün Kontrol Çalışmaları, Tütün Kontrolü ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler
Konuşmacı: Bakanlık Yetkilisi
09.20-09.40 Tütün Kullanımının Zararları, Riskler ve Tehditler, Bırakmanın Faydaları
Konuşmacı: Berna Botan Yıldırım
09.40-10.00 Pasif Etkilenim, Üçüncü El Etkilenim, Tanım ve Korunma Yolları
Konuşmacı: Emine Argüder
10.00-10.20 Tütün Kullanımının Nörobiyolojisi
Konuşmacı: Habibe Hezer
10.20-11.00 Çay-Kahve Arası
Oturum 2
Oturum Başkanı: Tijen Şengezer
11.00-11.20 Tütün Kontrolünün Gerekçesi, Endüstri Stratejileri
Konuşmacı: Nazmi Bilir
11.20-11.40 Tütün Mücadelesi’nde Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Rolü
Konuşmacı: Aygül Güzel
11.40-12.00 Tütün Mücadelesinde İletişimin Önemi, İletişim Teknikleri
Konuşmacı: Tijen Şengezer
12.00-12.20 Elektronik Sigaranın Zararları, Neden Bırakma Yöntemi Olarak Kullanılamaz?
Konuşmacı: Mükremin Er
12.20-13.30 Ara
Oturum 3
Oturum Başkanı: Funda Öztuna
13.30-13.50 Sigara İçiminin Klinik Değerlendirilmesi, Olguların Evrelendirilmesi, 5a-5r Yaklaşımı
Konuşmacı: Funda Öztuna
13.50-14.10 Kliniklerde Tütün Bağımlılığına Davranışsal Yaklaşımlar, Davranışçı-Bilişsel Yöntemler
Konuşmacı: Özlem Sönmez
14.10-14.30 Sigara Bırakmada Farmakolojik Yaklaşımlar, Rutin Uygulama, İlaç Etkileşimleri
Konuşmacı: Elif Babaoğlu
14.30-15.00 Çay-Kahve Arası
Oturum 4
Oturum Başkanı: Atilla Uysal
15.00-15.20 Özel Durumlarda Sigara Bırakma (Gebelik, Gençlik, Kronik Hastalıklar, Ağır Mental Hastalıklar)
Konuşmacı: Ebru Şengül Parlak
15.20-15.40 Bırakma Döneminde İzlem ve Nüks Olgulara Yaklaşım
Konuşmacı: Atilla Uysal
15.40-16.00 Olgu Sunumları
Konuşmacı: Elif Babaoğlu
16.30-17.30 Online Çoktan Seçmeli Sınav